Over Ons

Hoe werkt het?
Op het Sop wordt er van beide ouders verwacht dat ze een dagdeel meedraaien. Het voordeel hiervan is dat alle ouders betrokken zijn en precies weten wat er op de opvang speelt. Ook zorgt het ervoor dat er relatief veel volwassenen op de groepen staan. In de reguliere opvang staan er vaak 2 volwassenen voor een groep van 16 een tot vier jarigen, bij het Sop zijn er gemiddeld 3 volwassenen op een groep van 11 nul tot vier jarigen.

Geen vaste dagen
Bij het Sop is er de hele week plek voor je kind, er zijn geen vaste dagen per kind. Je kunt dus als je wilt per week kijken wat het beste uitkomt. Het is niet de bedoeling dat je kind 5 dagen gebracht wordt, maar er is wel 5 dagen plek beschikbaar. Bij de 0 – 4 groep gaan we maximaal uit van twee korte dagen (tot 14.30) en twee lange dagen (tot 17.30).

Gezamenlijk klussen
Omdat de opvang volledig gerund wordt door ouders zijn er naast het ‘meedraaien’ nog een aantal andere werkzaamheden. We onderhouden gezamenlijk het pand, hebben klus- en schoonmaakdagen en verschillende groepjes die zich inzetten voor bijvoorbeeld de PR of de feesten. Ouders kiezen zelf waar ze het liefst aan willen bijdragen.

Wij zijn een officiële Kinderopvang
Het Sop voldoet aan bijna alle eisen van de GG&GD voor kinderopvang, we worden hier regelmatig op gecontroleerd. De enige twee eisen waar niet aan voldaan wordt, is de 'opleidingseis' en het 'vaste gezichten principe'. Voor deze twee maakt de GG&GD vooralsnog een uitzondering, zodat we ons een officiele kinderopvang kunnen noemen en ouders ook de kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

Kosten
Dagopvang: 194 euro per maand
BSO: 130,50 euro per maand
Een deel van de kosten is terug te krijgen.