Over Ons

 

Geen vaste dagen
Bij het Sop is er de hele week plek voor je kind, er zijn geen vaste dagen per kind. Je kunt dus als je wilt per week kijken wat jullie het beste uitkomt. Elk kind is elke dag welkom!

Gezamenlijk klussen
Omdat de opvang volledig gerund wordt door ouders zijn er naast het ‘meedraaien’ nog een aantal andere werkzaamheden. We onderhouden gezamenlijk het pand, hebben klus- en schoonmaakdagen en verschillende groepjes die zich inzetten voor bijvoorbeeld de PR of de feesten. Ouders kiezen zelf waar ze het liefst aan willen bijdragen.

Wij zijn een officiële Kinderopvang
Het Sop voldoet aan bijna alle eisen van de GG&GD voor kinderopvang, we worden hier regelmatig op gecontroleerd. De enige twee eisen waar niet aan voldaan wordt, is de 'opleidingseis' en het 'vaste gezichten principe'. Voor deze twee maakt de GG&GD vooralsnog een uitzondering, zodat we ons een officiële kinderopvang kunnen noemen en ouders ook de kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

Kosten
KDV: €274,80 per maand
BSO: €172,00 per maand
Een deel van de kosten is terug te krijgen via Kinderopvang Toeslag.